Secretaris

 • Verzamelen, ordenen en opbergen van informatie.
 • Is nauwkeurig en ordelijk.
 • Beschikken over contactuele vaardigheden.
 • Hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Stelt samen met de voorzitter een agenda op voor de bestuursvergaderingen.
 • Bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor.
 • Notuleert de vergaderingen.
 • Zet de notulen na de vergadering in DRIVE voor goedkeuring van medebestuursleden.
 • Handelt emailverkeer af van info@oorigineel.nl en stuurt deze waar nodig naar de voorzitter of bespreekt deze.
 • Punten voor een nieuwsbrief voor de coördinatoren verzamelen en doorgeven aan de voorzitter (Marjo).
 • Checkt samen met de voorzitter of besluiten ook worden uitgevoerd.